CÒN AI KHÁC MUỐN CHỮA HẾT BỆNH VIÊM XOANG?

CÒN AI KHÁC MUỐN CHỮA HẾT BỆNH VIÊM XOANG?

CÒN AI KHÁC MUỐN CHỮA HẾT BỆNH VIÊM XOANG? Bệnh viêm xoang là một căn bệnh tái đi, tái lại không hề dễ chữa tí nào. Cho tới bây giờ thì Tây Y vẫn còn đang bó tay trước căn bệnh này. Nhiều người bạn của tôi đã từng đi khắp các bệnh viện trong nước […]

Continue reading


 TÔI TỰ CHỮA KHỎI VIÊM XOANG MÃN TÍNH BẰNG CÁCH TẬP THỂ DỤC

TÔI TỰ CHỮA KHỎI VIÊM XOANG MÃN TÍNH BẰNG CÁCH TẬP THỂ DỤC

  Sau đây là câu chuyện của một người bạn bị viêm xoang mãn tính kể lại cho tôi nghe về cuộc hành trình tự chữa bệnh viêm xoang mãn tính của anh ấy. Suốt 3 năm trời tôi khổ sở với căn bệnh viêm xoang mãn tính. Mủ xanh mủ vàng nhiều đến nỗi […]

Continue reading